10 iragarkikoa izan da ariketa hau egiteko izan dugun laguna. Ez da oso kopuru adierazkorra  iragarkien aniztasuna aintzat hartuz gero, baina egia da lorturiko datuak nahiko interesgarriak direla. Beraz, besterik gabe goazen landu ditugun elementuak aipatu eta beraiei buruz jardutera.

Produktua aipatu ostean iragarkia emozional edo arrazionaltzat jotzea izan da gure lana. Klasean esan dugun bezala, gaur egun iragarki gehienak mistoak dira eta joera hau garbi antzeman daiteke egin berri dugun ariketan . 10 iragarkitik 7 emozional/ arrazionalak izan dira eta gainontzeko hiruak emozionalak. Emoizonal eta arrazionalak diren kasu horietan egia da emozioek pisu handiagoa dutela benetan arrazoiak baino, eta honakoa ideia honekin lotu dezakegu: dena ezaguna da, kontsumitzaileak ia produktuaren  inguruko informazioa du, beraz bestelako elementuak erabili beharko ditugu beraien arreta pizteko. Gainera persuasioaren munduan hartzaileak automatikoki jokatzen dugu pentsatu gabe eta arrazoia egoera honen aurrean, bigarren mailan geratzen da.

Klasean garbi geratu zaigun arren umorea subjektiboa dela, landu ditugun iragarkietan umorea gutxi erabili den elementua da, hiru kasutan antzeman daitekeelarik ( “La Bolsa de la suerte”, “Tierra de Sabor” eta “Ford”-en iragarkietan). Hiruak produktu ezberdinak dira elkarren artean, baina hiruek hartzailea dibertitzea bilatzen dute, lehengoak horretarako erabiliko duen teknika exagerazioa izanik. Hala eta guztiz ere emaitza hau ez nuke oso adierazgarritzat joko, ikusten ari naizen bloke publizitarioan jada hainbat umorezko iragarki ikusi baititut. Hartzailea dibertitu behar da eta posible da dibertimendu hori dela medio, eskaintzen ari garen produktu/zerbitzu, marka … balio pizgarri bat atxikitzea eta honek oroimen eta mezuaren ulerkuntzan laguntzea.

Iragarki ez didaktikoak dira guztiak, Pedrosak iragartzen duen iragarkia izan ezik. Honelako iragarkiak produktu berri bat den kasuetan egin ohi dira, hartzaileari informatu behar zaionean eta ikusi ditugun guztietatik produktu berri bakarra da aipatu dudan Pedrosaren iragarkiarena.

Musikari dagokionez, hondoan dagoen musika da nagusi iragarki guztietan. Musika asko erabiltzen den baliabide bat da, eta soilik bi iragarki izan dira honetaz baliatu ez direnak. Kasuren batean ere abesti bat entzun dugu, baina egunero ikusten ditugun iragarkiei arreta eskainiz ohartuko gara ia gehienek dutela fondoan musika bat nahiz eta etengabe hitz egiten ari den ahots bat entzun.

Ahotsari dagokionez ere, over ahotsaren erabilera nagusitzen da eta benetan arreta piztu didana honakoa da: ahots guztiak segurtasuna eskaintzen duten ahotsak direla, gizonezkoenak alegia.Beraz zein da emakumearen papera ?

Ospetsuen erabilera ere oso ohikoa da. Iragarki erabat emozionaletan erabiltzen da batez ere eta suposatzen duen kostu handia errekonpentsatzea bilatzen dute iragarleek. Ez da komeniko produktuari buruz hitz egitea beraz famatu bat erabiliko da, hartzailearen arreta eskuratzeko, besterik gabe. Gure laginean hiru izan dira famatuez baliatu direnak.

Spot-ak bilatzen dutena produktu edo zerbitzu bat saltzea da, baina askotan saltzeko prozesu horretan garrantzia handiagoa du audientziak izan dezakeen erreakzioa. Original, umoretsu, sentimental… izaten saiatu beharko gara eta baliteke horrela eta garrantzi pertsonala lortuz hartzaileak baiezko erreakzio bat izatea eta produtkua erostea.

Azkenik  esan beharra dut iragarkien azterketa lana eta bere emaitzak nahiko interesgarriak izan direla. Egunero iragarki ugari ikusten ditugu  eta askotan ez gara ohartzen honelako elementuez, beraz noizean behin eta normalean klasean egin ohi dugunean klasekideen artean ados ez jarri arren, lan interesagarria izaten da. 10 iragarki hauen artean eta aukeraketa, unean egina izan denez, arreta piztu didan elementu bakar eta nagusia gizonen erabilera da. Iragarki guztietan gizonak izan dira protagonistak, over ahotsa gizonena izan da, famatuak gizonezkoak ziren … lagin txikia da baina nahiko argi erakusten digu gizonezkoen erabileraren garrantzia.

Anuncios